TEHTUD TÖÖD


- Räpina supelranna puhastamine


- Kabriste kaitseala hooldamine


- Pärnu Jahtsadama puhastamine


- Võru Kubija järve seisundi tervendamine ja taastamine avalikes kohtades


- Projekt "Pärnu jões kalade rändeteede avamine Sindi kudealale" läbiviimine. Projekt rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ning teostati koostöös Sindi linna, Paikuse ning Sauga vallaga.